Регистрация на фирма

Желаете да започнете нов бизнес или да разширите дейността си като откриете нова фирма, дъщерно дружество или обедините няколко ваши дружества, но не знаете какви са процедурата и сроковете за регистрация на фирма, кои са необходимите документи при регистрация на фирма и каква ще бъде цената за регистрацията на фирмата. Ние сме тук, за да ви помогнем! Търговският закон в Република България предвижда възможност за учредяване на няколко различни вида дружества – ЕООД, ООД и ЕТ – всяко едно от които има своите преимущества и недостатъци.

Регистрация на ЕООД и ООД

Кой може да регистрира ЕООД и ООД? Кои са предимствата и недостатъците на ЕООД и ООД? Какви са необходимите документи и цената за регистрация на ЕООД и ООД?

Научете повече

Регистрация на ЕТ

Кой може да регистрира ЕТ? Какви са изискванията към името на ЕТ? Какви са предимствата и недостатъците на едноличния търговец (ЕТ)? Какви са срокът, цената и необходимите документи за регистрация на ЕТ?

Научете повече

Регистрация по ДДС

Кои лица подлежат на регистрация по ЗДДС? Какви са предимствата и недостатъците на регистрацията по ДДС? Какви са процедурата, цената и необходимите документи за регистрация на фирма по ДДС?

Научете повече