Как да изберете име за фирмата Ви и да проверите дали е свободно

Как да изберете име за фирмата си и да проверите дали е свободно

Днес ще обсъдим най-важните моменти при избора на име за Вашия бизнес. Преди да се впуснем в детайли обаче, трябва да направим едно много важно уточнение – а именно, че в терминологията на търговското право понятията „име“ и „фирма“ са синоними. Или казано по друг начин – фирмата е наименованието, под което търговецът упражнява дейността си и се подписва (чл. 7, ал. 1 от Търговския закон). Фирмата е основният индивидуализиращ белег на търговеца, който го отличава от всички други участници на пазара (търговци).

Изисквания към имената / фирмите на търговците

 1. Фирмата / името на търговеца задължително се изписва на български език. В допълнение тя (фирмата) може да се изписва и на чужд език (чл. 7, ал. 3 от Търговския закон).
 2. Фирмата на търговеца трябва да отговаря на истината, да не въвежда в заблуждение и да не накърнява обществения ред и морала (чл. 7, ал. 2 от Търговския закон).
 3. Фирмата НЕ може да бъде идентична или сходна със защитена марка, освен ако търговецът не притежава съответната марка (чл. 7, ал. 5 от Търговския закон).

Избор на име / фирма за ЕТ

Ето с какви законови изисквания трябва да се съобразите, преди да си изберете име и да се регистрирате като ЕТ:

 1. Фирмата / името на едноличния търговец трябва да съдържа без съкращения личното и фамилното или личното и бащиното име на търговеца (чл. 59 от Търговския закон).
 2. Освен това фирмата / името на едноличния търговец може да включва и дума/и, подсказващи предмета му на дейност, както и всякаква друга свободно избрана добавка (чл. 7, ал. 2 от Търговския закон).
 3. Фирмата / името на едноличния търговец задължително трябва да съдържа означението ЕТ накрая.

Избор на име / фирма за ЕООД и ООД

При регистрация на ЕООД и ООД имате доста по-голяма свобода при избора на име / фирма. Ето какво трябва да знаете:

 1. Фирмата / името на дружеството с ограничена отговорност задължително трябва да съдържа означението ООД накрая (чл. 116, ал. 1 от Търговския закон).
 2. Когато дружеството с ограничена отговорност е еднолично (т.е. капиталът принадлежи на едно лице), фирмата / името му задължително трябва да съдържа означението ЕООД накрая (чл. 116, ал. 2 от Търговския закон).
 3. Освен това предписано от закона необходимо съдържание, фирмата / името на дружеството с ограничена отговорност може да включва и дума/и, разкриващи предмета на дейност на дружеството; имената на съдружниците; както и всякаква друга свободно избрана добавка (чл. 7, ал. 2 от Търговския закон).

Как да проверите дали името, което сте избрали за вашата фирма, е свободно

Задължително, преди да подадете документи за регистрация на фирма, трябва да проверите дали името, което сте избрали, е уникално. Или казано по друг начин – трябва да проверите дали друг търговец вече не се е вписал с това име в Търговския регистър. Ето какво ще трябва да направите:

 1. Влезте в сайта на Търговския регистър на адрес www.brra.bg.
 2. Влезте в секция „Справки“.
 3. Влезте в раздел „Права върху фирма“.
 4. В полето „фирма“ въведете фирмата, която желаете да регистрирате. Ако търсачката Ви върне резултат „Няма намерени резултати!“, това означава, че избраното от Вас име е свободно и може да се използва.

За да сте напълно сигурни, че избраната от Вас фирма е свободна, можете да направите проверка и в Булстат регистъра, или просто можете да се обърнете за помощ към счетоводна къща Норма Дорс – гр. София, която ще направи справката вместо Вас.